top of page

Monotypes

Dit zijn monotypes uit de installatie dat onderdeel uitmaakte van project Raamwerk (2021). Hierbij werkte ik samen met Tamyra Meesters. De installatie bestaat uit gevonden 'waardeloze' voorwerpen die samen met nieuw gesneden objecten een poëtische compositie vormen. De voorwerpen in het Raamwerk zijn een geheel met een serie monotypes op de achtergrond. 

bottom of page